Vælg en side

Habitushuset ELbækvej

Antal pladser

11

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

l

Bevillingsgrundlag

SL § 107/108 samt aktivitets – og samværstilbud SL § 104
l

visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HABITUSHUSET ELBÆKVEJ

HabitusHuset Elbækvej husede tidligere en højskole, inden bygningerne blev renoveret og tilpasset til at være et bosted. I alt består Elbækvej af 5 bygninger, som i dag er indrettet som 11 selvstændige boliger. Ud af disse er 9 af boligerne på nuværende tidspunkt beboelige. Alle boligerne er rummelige og mellem 40-46 m2. De indeholder alle en stue, et værelse, et køkken/tekøkken og badeværelse. Derudover har flere af boligerne udgang til egen have/terrasse. 

HabitusHuset Elbækvej er beliggende i lille landsby omkring 14 km fra Horsens midtby og banegård. Det ligger midt i smukke og naturskønne omgivelser, det giver rig mulighed for pædagogiske aktiviteter og rekreative formål.

I HabitusHuset Elbækvej kan vi tilbyde et trygt og overskueligt miljø for beboerne. Lejlighederne er alle placeret med adgang til fællesarealer, og personalet har faciliteter i umiddelbar nærhed. Alt i alt er der mulighed for at have en personlig balance mellem at være en del af fællesskabet – og at trække sig tilbage. Derudover er der fælles faciliteter såsom køkken, spisestue, fjernsynsstue etc., som kan benyttes i den grad, man har lyst og behov for det.

Som personale på Elbækvej er vi altid gæster i beboernes lejligheder, og det er vigtigt for os, at vi altid tilpasser os borgernes behov.

Læs vores ydelsesbeskrivelser:

Ydelsesbeskrivelser for § 66
Ydelsesbeskrivelser for § 104
Ydelsesbeskrivelser for §§ 107-108

“Hver enkel borger har hver deres behov. Det, der er i højsædet er, at vi skal minimere frustration og optimere livskvalitet. Det er altid det det handler om.”

Hans Christian Rødkjær

Botilbudsleder i HabitusHuset Elbækvej

PÆDAGOGISKE METODER OG INDIVIDUELLE BEHOV

De mennesker der bor i HabitusHuset Elbækvej, har ofte gennemgribende udviklingsforstyrrelser og eventuelt også komorbide diagnoser. Beboerne har derfor ofte tillægsdiagnoser såsom  ADHD, angst, OCD, mental retardering, søvn- og spiseforstyrrelser, depression, epilepsi med flere. Fælles er, at beboerne oftest har problemskabende adfærd, der står i vejen for, at de kan leve de bedst mulige liv.

Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer, men hver borger har meget unikke behov. Vores arbejde i HabitusHuset Elbækvej går derfor ud på at arbejde ud fra den enkelte borgers kompetencer og ressourcer, da vi ønsker at skabe en hverdag med mest muligt livskvalitet for den enkelte. 

Vores pædagogiske arbejde tager altid udgangspunkt i en pædagogisk udviklingsplan, der udvikles specifikt til den enkelte borger. Vores pædagogiske udviklingsplaner bliver revurderet halvårligt, for at vi kan sikre, at vi altid er på vej i den rigtige retning, og at vi fortsat arbejder for at opnå den enkelte borgers mål og drømme. 

 

PERSONALET PÅ ELBÆKVEJ

Personalenormeringen på Elbækvej er som udgangspunkt 1:1, hvilket betyder, at der er en pædagog til en beboer både i dag- og aftentimerne. Alle beboerne i HabitusHuset Elbækvej har unikke behov, så der er også mulighed for andre former for nomeringer. Det kan f.eks være 1 pædagogisk personale til 2 beboere (1:2). I nattetimerne er der altid vågne medarbejdere til stede, og medarbejder der kan tilkaldes.

For at sikre at alle beboere i HabitusHusene bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. Sådan sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast. Du kan lære mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her