Habitushuset ELbækvej

Antal pladser

11

Godkendt jf. SEL §§ 104, 107 & 108

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

l

visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HABITUSHUSET ELBÆKVEJ

HabitusHuset Elbækvej er en tidligere højskole. I alt består Elbækvej af 5 bygninger, som i dag er indrettet som 11 selvstændige boliger. Alle boligerne er rummelige og mellem 40-46 m2. De indeholder alle en stue, et værelse, et køkken/tekøkken og badeværelse. Derudover har flere af boligerne udgang til egen have/terrasse.

HabitusHuset Elbækvej er beliggende i lille landsby omkring 14 km fra Horsens midtby og banegård. Det ligger midt i smukke og naturskønne omgivelser, det giver rig mulighed for pædagogiske aktiviteter og rekreative formål.

I HabitusHuset Elbækvej tilbyder vi et trygt og overskueligt miljø for beboerne. Lejlighederne er alle placeret med adgang til fællesarealer, og personalet har faciliteter i nærheden. Alt i alt er der mulighed for at have en personlig balance mellem at være en del af fællesskabet og at trække sig i egen bolig. Derudover er der fælles faciliteter såsom køkken, spisestue, opholdsstue etc., som kan benyttes efter behov.

Personalet på HabitusHuset Elbækvej har respekt for beboernes lejligheder, og det er vigtigt for os, at vi altid tilpasser os borgernes behov og ønsker.

Læs vores ydelsesbeskrivelser:

Ydelsesbeskrivelser for § 104
Ydelsesbeskrivelser for §§ 107-108

PÆDAGOGISKE METODER OG INDIVIDUELLE BEHOV

Beboerne i HabitusHuset Elbækvej har ofte gennemgribende udviklingsforstyrrelser og komorbide diagnoser. Beboerne har derfor ofte tillægsdiagnoser såsom  ADHD, angst, OCD, mental retardering, søvn- og spiseforstyrrelser, depression, epilepsi osv.

Alle vores borgere har unikke behov. Vores arbejde i HabitusHuset Elbækvej går derfor ud på at arbejde ud fra den enkelte borgers kompetencer og ressourcer, da vi ønsker at skabe en hverdag med mest muligt livskvalitet for den enkelte.

Der udarbejdes udviklingsplaner, hvor der årligt opsættes mål, delmål samt vælges pædagogiske metoder til arbejdet hermed. Disse udviklingsplaner tager afsæt i borgers egne ønsker, samt kommunens bestilling. HabitusHuset inviterer kommunen til udviklingsplan møde én gang årligt og fremsender dagsorden forinden. Hvis kommunen vurderer, at der skal afholdes hyppigere opfølgningsmøder, imødekommes dette af HabitusHuset.

PERSONALET PÅ ELBÆKVEJ

Personalenormeringen på Elbækvej er som udgangspunkt 1:1, hvilket betyder, at der er en pædagog til en beboer både i dag- og aftentimerne. Alle beboerne i HabitusHuset Elbækvej har unikke behov, så der er også mulighed for andre former for normeringer. Det kan f.eks. være 1 pædagogisk personale til 2 beboere (1:2). I nattetimerne er der altid vågne personale til stede, og andet personale kan altid tilkaldes.

For at sikre at alle beboere i HabitusHusene bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. Sådan sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast. Du kan lære mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her.